CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này nhằm giúp bạn hiểu về cách website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ Foxseventy, hoặc khi bạn mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ Foxseventy

Foxseventy sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc bạn sử dụng website của Foxseventy, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin bạn yêu cầu.

Trang web của Foxseventy coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của Foxseventy

Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ tại hệ thống dữ liệu bán hàng của Foxseventy mãi mãi cho tới khi bạn muốn thay đổi bằng cách liên hệ qua số hotline: 0901.021.022 hoặc 0386.274.456

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.